ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 2627 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 26 มกราคม 2565
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     ข้อมูลทั่่วไปของ อบต. 

ข้อมูลทั่่วไปของ อบต.
ข้อมูลทั่่วไปของ อบต.  

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี


ที่ตั้ง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลคำนาดี  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากอำเภอโพนทองทางทิศเหนือ ประมาณ 13  กิโลเมตร

 

เนื้อที่

               มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ  97.95  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  61,222  ไร่

 

ภูมิประเทศ

เป็นพื้นที่สูงและที่ลุ่ม ป่าไม้ซึ่งเป็นแนวเขตป่าสงวน ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีลำห้วย ธรรมชาติหลายสายคือ ลำห้วยปอพาน, ลำห้วยนาคำ, ลำห้วยศาลา, ลำห้วยลาดค้อ,  ลำห้วยดูนชาด

มีฝายกั้นน้ำคือ ฝายกั้นน้ำโสกหมู, ฝายกั้นน้ำแก้งม่วง, ฝายกั้นน้ำหินแง้บ

 

อาณาเขต

                ทิศเหนือ                     จรด       ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

                ทิศตะวันออก              จรด       ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

                ทิศใต้                           จรด      ตำบลโพธิ์ทอง, ตำบลนาอุดม, ตำบลแวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

                ทิศตะวันตก                 จรด      ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

พื้นที่และการใช้ประโยชน์

                การถือครองที่ดินมีเอกสาร สปก. นส.3  สค.1        ที่ดินใช้ประโยชน์   61,222 ไร่ ดังนี้

-   ที่ดินครองเพื่อการเกษตร (ทำนา, ทำไร่)           30,145     ไร่ 

-   ป่าไม้                                                                 28,160    ไร่       

                               -   ที่อยู่อาศัย                                                           1,530       ไร่

                                -  สถานที่ราชการ                                                  300           ไร่

                                -   สาธารณประโยชน์                                            256          ไร่

                                -   ที่ว่างเปล่า                                                          831          ไร่      

 

ภูมิอากาศ

                 ลักษณะภูมิอากาศ  มี 3 ฤดูกาล ดังนี้

                                ฤดูร้อน            เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม มิถุนายน             ( 4 เดือน )

                                ฤดูฝน              เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ตุลาคม            ( 4 เดือน )

                                ฤดูหนาว          เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน กุมภาพันธ์  (4 เดือน )

 

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 9,006 คน

ชาย   4,416 คน

หญิง 4,590 คน

ความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ 91.94 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวน 2,409 ครัวเรือน

 

 

 

 

การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.87.250.158
คุณเข้าชมลำดับที่ 558,057

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.