ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     ระบบ Back Office 

ระบบ Back Office
ระบบ Back Office  

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAs)

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-Saraban)

ระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-Plan)

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(SIS:โรงเรียน)

ระบบข้อมูลบุคคลากรองค์กร(LHR)

ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท.(ELE)

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(INFO)

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.

ระบบกรมกิจการเด็กแรกเกิดและเยาวชน

ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

สาสน์จากผู้บริหาร

นางพยอม สิงห์นาแพง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
0640567243
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.214.216.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 690,158

เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.