ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายแก้ว อาจชำนาญ
ประธานสภา
โทรศัพท์ : 0630232280


นายประยูร โวหารลึก
รองประธานสภา อบต.
โทรศัพท์ : 0948754889


ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิลาวัณย์ วงค์คำหาญ
เลขานุการสภาฯ


นางไพรวรรณ เยาวไชย
สมาชิก อบต.หมู่ 1


นางสาวรุ่งนภา จันกุดลิง
สมาชิก อบต.หมู่3


นางสาวกัญญารัตน์ หรดี
สมาชิก อบต.หมู่ 4


ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์ วงค์คำหาญ
สมาชิก อบต.หมู่5


นางสาวนวลระวี แสนทา
สมาชิก อบต.หมู่ 6


นายพวง สุรทร
สมาชิก.อบต.หมู่ 6


นายสมดี ศรีแนน
สมาชิก อบต.หมู่8


นางสาวจุฑารัตน์ วรณิต
สมาชิก อบต.หมู่ 10


นายปราสาท กะมะลี
สมาชิก อบต.หมู่11


นายชูชาติ ไถวเลิศ
สมาชิก อบต.หมู่ 12


นายพรชัย นิรเดช
สมาชิก อบต.หมู่13
สาสน์จากผู้บริหาร

นางพยอม สิงห์นาแพง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
0640567243
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.214.216.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 690,177

เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.