ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 2627 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 26 มกราคม 2565
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายแก้ว อาจชำนาญ
ประธานสภา
โทรศัพท์ : 0630232280


นายประยูร โวหารลึก
รองประธานสภา อบต.
โทรศัพท์ : 0948754889


นางไพรวรรณ เยาวไชย
สมาชิก อบต.หมู่ 1
โทรศัพท์ : 0807572593


นางสาวรุ่งนภา จันกุดลิง
สมาชิก อบต.หมู่3
โทรศัพท์ : 0934818434


นางสาวกัญญารัตน์ หรดี
สมาชิก อบต.หมู่ 4
โทรศัพท์ : 0929167009


ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์ วงค์คำหาญ
สมาชิก อบต.หมู่5
โทรศัพท์ : 0611898468


นางสาวนวลระวี แสนทา
สมาชิก อบต.หมู่ 6
โทรศัพท์ : 0830233090


นายพวง สุรทร
สมาชิก อบต.หมู่7
โทรศัพท์ : 0980457476


นายสมดี ศรีแนน
สมาชิก อบต.หมู่8
โทรศัพท์ : 0857450977


นางสาวจุฑารัตน์ วรณิต
สมาชิก อบต.หมู่ 10
โทรศัพท์ : 0955038192


นายปราสาท กะมะลี
สมาชิก อบต.หมู่11
โทรศัพท์ : 0952293504


นายชูชาติ ไถวเลิศ
สมาชิก อบต.หมู่ 12
โทรศัพท์ : 0956670310


นายพรชัย นิรเดช
สมาชิก อบต.หมู่13
โทรศัพท์ : 0983751291
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.87.250.158
คุณเข้าชมลำดับที่ 558,141

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.