ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 2627 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 26 มกราคม 2565
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  
สำนักปลัด


-
ปลัดอบต.


จ่าเอกสุขสมหวัง ภักดีการ
นักบริหารงานอบต.(รองปลัดฯ)
โทรศัพท์ : 0955358240


นางจุฬาวรรณ เสาเวียง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0902423245


นางนุชสุดา ประทุมชาติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0972501041


นางสาววิลาวัลย์ หารพละ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0979825229


นายอภิสิทธิ์์ อนงค์นุช
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0630189729


นางเกสรา ยุบลชิต
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ : 0973139745


นายจตุพร ประทุมชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0826252101


-
พนักงานดับเพลิง


นางสาวอุทุมพร ช่วยสิ่ว
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0982717970


นายกิตติคุณ โคตะนนท์
พนง.ขับเครื่องกลขนาดเบา
โทรศัพท์ : 0918327336


นายศุภกร ฤทธิพรม
พนักงานดับเพลิง
โทรศัพท์ : 0973414981


นางสาวไพฑูรย์ ชมจุมจัง
พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0616397849


นายสมศักดิ์ แก้วกาหลง
นักการภารโรง


นายอนันธพงศ์ สังวร
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 0850128903


นายจักรี พลเยี่ยม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0933618289


นายมนตรี บุรวัตร
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0997167207


นางสาวบุหลัน สุดชาดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0872389884


นางสาวสุจิตรา กมลวิบูลย์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทรศัพท์ : 0849559587


นางสาวรัชวิน ฤทธิพรม
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0636390166


พันจ่าเอกเสกสรรค์ สัตย์ธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 0903197122
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.87.250.158
คุณเข้าชมลำดับที่ 558,125

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.