ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  
สำนักปลัด


จ่าเอกสุขสมหวัง ภักดีการ
รักษาราชการแทน ปลัดอบต.
โทรศัพท์ : 0955358240


นายไพบูลย์ นามพบ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ


จ่าเอกสุขสมหวัง ภักดีการ
นักบริหารงานอบต.(รองปลัดฯ)
โทรศัพท์ : 0955358240


นางจุฬาวรรณ เสาเวียง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0902423245


นางนุชสุดา ประทุมชาติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววิลาวัลย์ หารพละ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอภิสิทธิ์์ อนงค์นุช
นักทรัพยากรบุคคล


นางเกสรา ยุบลชิต
นักวิชาการสาธารณสุข


นายจตุพร ประทุมชาติ
นักจัดการงานทั่วไป


-
พนักงานดับเพลิง


นางสาวอุทุมพร ช่วยสิ่ว
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายกิตติคุณ โคตะนนท์
พนง.ขับเครื่องกลขนาดเบา


นายศุภกร ฤทธิพรม
พนักงานดับเพลิง


นางสาวไพฑูรย์ ชมจุมจัง
พนักงานทั่วไป


นายสมศักดิ์ แก้วกาหลง
นักการภารโรง


นายอนันธพงศ์ สังวร
พนักงานขับรถยนต์


นายจักรี พลเยี่ยม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายมนตรี บุรวัตร
คนงานทั่วไป


นางสาวนรินทร์นิตา สุดชาดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุจิตรา กมลวิบูลย์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางสาวรัชวิน ฤทธิพรม
คนงานทั่วไป


พันจ่าเอกเสกสรรค์ สัตย์ธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาสน์จากผู้บริหาร

นางพยอม สิงห์นาแพง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
0640567243
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.214.216.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 690,163

เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.