ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางจุฬาวรรณ เสาเวียง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0902423245


นางณิชกมล สัตย์ธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางแสงมณี ศรีประมาณ
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวจิราวรรณ พลเยี่ยม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


สิบเอก พงษ์สวัสดิ์ สรรพสอน
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวหนึ่งฤทัย เวียงสมุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


นางนภาดา อุ่นเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวธิดารัตน์ คลังบุญวาสน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวภานุชญา ใจไวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปิยนุช รังนาแพง
ผู้ช่วยการเงินและบัญชี


นางสาวยุวะลี ศรีแนน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สาสน์จากผู้บริหาร

นางพยอม สิงห์นาแพง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
0640567243
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.112.140
คุณเข้าชมลำดับที่ 660,576

เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.