ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 2021 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มิถุนายน 2567
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


จ่าเอกสุขสมหวัง ภักดีการ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นางณิชกมล สัตย์ธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางแสงมณี ศรีประมาณ
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวจิราวรรณ พลเยี่ยม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


สิบเอก พงษ์สวัสดิ์ สรรพสอน
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวหนึ่งฤทัย เวียงสมุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


นางนภาดา อุ่นเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวภานุชญา ใจไวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวธิดารัตน์ คลังบุญวาสน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวปิยนุช รังนาแพง
ผู้ช่วยการเงินและบัญชี


นางสาวยุวะลี ศรีแนน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สาสน์จากผู้บริหาร

นางพยอม สิงห์นาแพง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
0640567243
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.221.66.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 758,638

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
งานตรวจสอบภายใน
งานกองสวัสดิการสังคม
งานกองการศึกษา
งานสาธารณสุข
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.