ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 2627 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 26 มกราคม 2565
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางจุฬาวรรณ เสาเวียง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0902423245


นางสาวหนึ่งฤทัย เวียงสมุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
โทรศัพท์ : 0643235439


นางธิติมา อุ่นเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0956469339


นางณิชกมล สัตย์ธรรม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0886065797


นางแสงมณี ศรีประมาณ
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 0661641459


นางสาวธิดารัตน์ คลังบุญวาสน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0856086515


นางสาวภานุชญา ใจไวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0825146269


นางสาวปิยนุช รังนาแพง
ผู้ช่วยการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0966952889


นางสาวยุวะลี ศรีแนน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 0860535578


สิบเอก พงษ์สวัสดิ์ สพรรสอน
เจ้าพนักงานธุรการ
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.87.250.158
คุณเข้าชมลำดับที่ 558,103

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.