ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 2627 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 26 มกราคม 2565
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     กองการศึกษา 

กองการศึกษา
กองการศึกษา  


นายพิสิฎฐ์ นิลนิตย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 0643051869


นางโศภิตาภรณ์ ศิริบตร
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 0887497299


นายธวัชชัย กลางพิลา
ผช.จนท.สันทนาการ
โทรศัพท์ : 0814871021


นายอรรถวิทย์ ศรีรังษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 0653317353


นายนฤดล ละอองศรี
ผช.จนท.ธุรการ


นางพรภัส ยุบลมูล
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี
โทรศัพท์ : 0973355705


นางสายฝน ชุมนุม
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี
โทรศัพท์ : 0973439827


นางมณเฑียร พลเยี่ยม
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี
โทรศัพท์ : 0878596599


นางนงลักษณ์ คูนาดี
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี
โทรศัพท์ : 0656374932


นางสาคร ไถวฤทธิ์
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี
โทรศัพท์ : 0821352640


นางธันยพร สิงหากัน
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี
โทรศัพท์ : 0973421194


นางพิสมัย สมภักดี
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี
โทรศัพท์ : 0862189705


นางคำผิว เชื้อศรี
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี
โทรศัพท์ : 0991527597


นางวิราพร นาทองคำ
ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี
โทรศัพท์ : 0828481913


นางกันละยา สามารถกุล
ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี
โทรศัพท์ : 0610498331


นางสาวปริศนา พลเยี่ยม
ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี
โทรศัพท์ : 0918671634


นางมีสุข ชาญตลาด
ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี
โทรศัพท์ : 0611617839


นางประนมพร รัตนวัน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพัฒนา สุขรัตน์
ผู้ช่วยครู ศพด.คำนาดี


นางสาวพัชรินดา ประชาชิต
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางอวยพร นารถศรีทา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุปราณี เยาวไชย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.87.250.158
คุณเข้าชมลำดับที่ 558,084

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.