ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     กองการศึกษา 

กองการศึกษา
กองการศึกษา  


นายพิสิฎฐ์ นิลนิตย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 0643051869


นางโศภิตาภรณ์ ศิริบุตร
นักวิชาการศึกษา


นายธวัชชัย กลางพิลา
ผช.จนท.สันทนาการ


นายอรรถวิทย์ ศรีรังษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นายนฤดล ละอองศรี
ผช.จนท.ธุรการ


นางพรภัส ยุบลมูล
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี


นางสายฝน ชุมนุม
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี


นางมณเฑียร พลเยี่ยม
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี


นางนงลักษณ์ คูนาดี
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี


นางสาคร ไถวฤทธิ์
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี


นางธันยพร สิงหากัน
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี


นางพิสมัย สมภักดี
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี


นางคำผิว เชื้อศรี
ครู ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี


นางวิราพร นาทองคำ
ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี


นางกันละยา สามารถกุล
ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี


นางสาวปริศนา พลเยี่ยม
ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี


นางมีสุข ชาญตลาด
ผดด.ศพด.อบต.คำนาดี


นางประนมพร รัตนวัน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพัฒนา สุขรัตน์
ผู้ช่วยครู ศพด.คำนาดี


นางสาวพัชรินดา ประชาชิต
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางอวยพร นารถศรีทา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุปราณี เยาวไชย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
สาสน์จากผู้บริหาร

นางพยอม สิงห์นาแพง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
0640567243
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.214.216.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 690,124

เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.