ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
เว็บไซต์บริการ
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสถานที่สาธารณะภายในตำบลคำนาดีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 5สิงหาคม 2565
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.09 น.ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานฯ เปิดโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ปี 2565 ณ บริเวณสวนสุขภาพบึงหนองนามน บ้านบึงงาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดนิทรรศการ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นางพยอม  สิงห์นาแพง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ ของชาวไทย และทรงเป็นแบบอย่างในการออกกำลังกาย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนชาวตำบลคำนาดี ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะลดค่าใช้จ่าย การรักษาและลดภาวะปัญหาโรคเรื่อรัง โดยให้ประชาชน มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่นการเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามเทิดพระเกียรติ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
นางพยอม  สิงห์นาแพง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ประกาศนโยบายความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และแถลงนโยบายต่อสภาเมื่อ ครั้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี  สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
มอบบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยสามัญ สมัยแรก /พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565
โครงการชาวตำบลคำนาดี ร่วมใจ ล้างมือก่อนเข้าบ้าน เพื่อป้องกัน ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการเด้กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก อบต.คำนาดี  ประจำปี 2562

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ต่อไป
สาสน์จากผู้บริหาร

นางพยอม สิงห์นาแพง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
0640567243
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.214.216.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 690,144

เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.