ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี  
      

  เมื่อ วันที่  3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นางพยอม  สิงห์นาแพง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เมื่อประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี  สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 /2565 วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ดังต่อไปนี้

          1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

          2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          3.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

          4.การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          5.กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ

          6.กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการนี้ นางพยอม  สิงห์นาแพง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี  ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป พร้อมกับแสดงสัญลักษณ์มือไขว้  ณ หน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
วันที่ประกาศ : 2565-03-11
สาสน์จากผู้บริหาร

นางพยอม สิงห์นาแพง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
0640567243
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.111.71
คุณเข้าชมลำดับที่ 606,355

เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.